...

За всичко, което си ми причинил, любов моя, съдбата сега ти благодари...