Елиза без дивите лебеди...

Или абитуриенти от старите ленти...
Два кадъра от нейният Голям Ден!
Беше толкова отдавна, че снимките са пожълтели... :)