Момичето, което рисува с пясък



Ето нещо наистина уникално -
Ксения Симонова

http://en.wikipedia.org/wiki/Kseniya_Simonova