Залезите...

Има ли нещо по-красиво и по-банално от тях? Онези ярки цветове, които приветстват настъпването на нощта, онзи полъх на отминаващото време, което сякаш изтича от вените ми...


Bird Dance On Gold Water

Gold Dunabe
Silver Wave