Езерото...

Ето нещо зелено в противовес със снега и студа навън...

Idyllic Lake

Reflections

Green Lake
Green

Violets & Stones