...


Green Beach

Продължавам да търся из компютъра си първите си опити във фотографията. Това е кадър от Созопол, които въпреки неуспешен от техническа гледна точка, аз страшно много харесвам. Правен е с любимият ми аналогов Canon. Обожавам звука от превъртането на филма след последният кадър... :)