...


My Way...
Носейки се все напред и напред, човек, изглежда, е осъден постоянно да тъгува за своето минало.
Любен Дилов